"effective partnership" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robiąca wrażenie spółka
  1. effective przymiotnik + partnership rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Quality controls remain the most critical aspects of effective partnerships, and an area where few companies leave anything to chance.

powered by  eTutor logo