BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"effective organization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna organizacja
  1. effective przymiotnik + organization rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was no longer a coherent and effective organization by the elections of 2002.

powered by  eTutor logo