MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"effective operation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna operacja
  1. effective przymiotnik + operation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Violence in the State was reduced considerably through effective military operations.

powered by  eTutor logo