MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"effective management" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): efektywne kierowanie
  1. effective przymiotnik + management rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And behind these few real leaders, there is no effective middle management.

powered by  eTutor logo