"management" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

management rzeczownik

rzeczownik + management
Kolokacji: 223
resource management • Land Management • risk management • asset management • Emergency Management • waste management • ...
management + rzeczownik
Kolokacji: 207
management team • management consultant • management system • management style • management position • ...
management + czasownik
Kolokacji: 64
management decides • management says • management makes • management wants • management takes • ...
czasownik + management
Kolokacji: 76
provide management • include management • receive in management • assume management • take over management • ...
przymiotnik + management
Kolokacji: 138
senior management • top management • financial management • day-to-day management • poor management • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
2. top management = ścisłe kierownictwo top management
3. financial management = zarządzanie finansowe, zarządzanie finansami financial management
5. poor management = kiepskie zarządzanie poor management
8. new management = nowe kierownictwo new management
9. good management = dobre zarządzanie good management
  • And behind these few real leaders, there is no effective middle management.
  • A model for the effective management of health and safety at work has been produced.
  • However, there is no real effective environmental management in the sector.
  • We have made some progress towards more effective management information systems.
  • Leadership is central to the effective management of educational institutions.
  • This was an important step towards an active and effective management by the state.
  • "You could turn that into a dozen lessons on effective management."
  • The Registry and its organization is central to the effective management of information.
  • Key tools to support your effective management of environmental impacts.
  • But effective management of diabetes may help prevent these effects.
12. upper management = wyższe kierownictwo upper management
13. economic management = zarządzanie gospodarką economic management
14. middle management = menadżerowie średniego szczebla, średnia kadra kierownicza middle management
15. better management = lepsze kierownictwo better management
17. private management = prywatne kierownictwo private management
19. bad management = kiepskie zarządzanie bad management
20. active management = aktywne zarządzanie active management
21. fiscal management = fiskalne kierownictwo fiscal management
23. general management = ogólne zarządzanie general management
24. strategic management = zarządzanie strategiczne strategic management
25. professional management = zawodowe kierownictwo professional management
27. careful management = staranne zarządzanie careful management
28. efficient management = skuteczne zarządzanie efficient management
29. strong management = silne kierownictwo strong management
30. overall management = ogólne zarządzanie overall management
31. public management = społeczne zarządzanie public management
32. scientific management = tayloryzm, naukowe zarządzanie (metoda organizacji pracy) scientific management
33. local management = lokalne zarządzanie local management
34. previous management = poprzednie zarządzanie previous management
przyimek + management
Kolokacji: 25
between management • of Management • including management • by management • for management • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.