"effective communication" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): efektywna komunikacja
  1. effective przymiotnik + communication rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This should be followed up with effective communication of the business plan to everyone involved.