"effective catalyst" — Słownik kolokacji angielskich

effective catalyst kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny katalizator
  1. effective przymiotnik + catalyst rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Platinum would be a more effective catalyst, but it is very costly and easily poisoned.

    Podobne kolokacje: