MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"effective alternative" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna alternatywa
  1. effective przymiotnik + alternative rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However they are a very cost effective alternative to more exotic/expensive materials.

powered by  eTutor logo