"effective agent" — Słownik kolokacji angielskich

effective agent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny agent
  1. effective przymiotnik + agent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'd sure like to get an effective agent out there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo