Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"eclectic approach" — Słownik kolokacji angielskich

eclectic approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): eklektyczne podejście
  1. eclectic przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His eclectic approach focused on the interaction between political pressures, economic policy and market trends.