ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ecclesiastical official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kościelny urzędnik
  1. ecclesiastical przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Memhir Wolde Tsadik Solomon, his father, was a respected ecclesiastical official.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo