"early workout" — Słownik kolokacji angielskich

early workout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny trening
  1. early przymiotnik + workout rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They stopped as horses were brought back from the early workouts.

    Podobne kolokacje: