"early voting" — Słownik kolokacji angielskich

early voting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne głosowanie
  1. early przymiotnik + voting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Most of these states also allow early voting in person at special polling places.

    Podobne kolokacje: