"early vessel" — Słownik kolokacji angielskich

early vessel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny statek
  1. early przymiotnik + vessel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The low Reynolds number present in all early vessels means that flow can be considered creeping and laminar.

    Podobne kolokacje: