"early vehicle" — Słownik kolokacji angielskich

early vehicle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny pojazd
  1. early przymiotnik + vehicle rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Mr. Vaughn said records showed there was no problem with earlier vehicles.

    Podobne kolokacje: