"early touchdown" — Słownik kolokacji angielskich

early touchdown kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne lądowanie
  1. early przymiotnik + touchdown rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After spotting the Jets an early touchdown, they buckled down and kept the Jets off track.

    Podobne kolokacje: