"early theater" — Słownik kolokacji angielskich

early theater kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwszy teatr
  1. early przymiotnik + theater rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Hull was an early theatre of battle in the English Civil Wars.

    Podobne kolokacje: