"early tenure" — Słownik kolokacji angielskich

early tenure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne urzędowanie
  1. early przymiotnik + tenure rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Rowe's early tenure with the Nine Network's Today was disastrous.

    Podobne kolokacje: