"early symphony" — Słownik kolokacji angielskich

early symphony kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna symfonia
  1. early przymiotnik + symphony rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The chronology of the five early symphonies is not clear even to experts.

    Podobne kolokacje: