"early surveyor" — Słownik kolokacji angielskich

early surveyor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny rzeczoznawca budowlany
  1. early przymiotnik + surveyor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This apparent mix-up is likely due to confusion on the part of the early surveyors of the region.

    Podobne kolokacje: