"early solo" — Słownik kolokacji angielskich

early solo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne solo
  1. early przymiotnik + solo rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The earliest solos deal with basics in a direct way, once designed to shock.

    Podobne kolokacje: