"early slump" — Słownik kolokacji angielskich

early slump kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny gwałtowny spadek
  1. early przymiotnik + slump rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The manufacturing sector - whose earlier slump had helped restrain wage pressures - is rebounding and gaining momentum.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo