"early slaying" — Słownik kolokacji angielskich

early slaying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne zabijanie
  1. early przymiotnik + slaying rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No one has been accused in the earlier slaying.

    Podobne kolokacje: