"early ship" — Słownik kolokacji angielskich

early ship kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny statek
  1. early przymiotnik + ship rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Tracy's biography is the more complete, giving details of his earlier ships.

    Podobne kolokacje: