"early self-portrait" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny autoportret
  1. early przymiotnik + self-portrait rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This painting is the earliest self-portrait in oils made in England.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo