"early scene" — Słownik kolokacji angielskich

early scene kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowa scena
  1. early przymiotnik + scene rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some of the earliest scenes shot for the film were in fact the last.

    Podobne kolokacje: