"early sales" — Słownik kolokacji angielskich

early sales kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne sprzedaże
  1. early przymiotnik + sales rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Judging by early sales, the investment seems to be paying off.

    Podobne kolokacje: