"early robbery" — Słownik kolokacji angielskich

early robbery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna kradzież
  1. early przymiotnik + robbery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although no one was killed in the earlier robberies, the police said, some of them turned violent.

    Podobne kolokacje: