"early resident" — Słownik kolokacji angielskich

early resident kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny mieszkaniec
  1. early przymiotnik + resident rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most of the early residents were silent film stars and directors.

    Podobne kolokacje: