"early refusal" — Słownik kolokacji angielskich

early refusal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna odmowa
  1. early przymiotnik + refusal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The fact could not be hidden that the government, despite its earlier refusals, had decided to intervene to avoid serious industrial conflict.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo