"early referendum" — Słownik kolokacji angielskich

early referendum kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne referendum
  1. early przymiotnik + referendum rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was no agreement on the question of an early referendum on prospective EU and euro membership.