"early reactor" — Słownik kolokacji angielskich

early reactor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny reaktor
  1. early przymiotnik + reactor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was discovered in the earliest nuclear reactors built by the American Manhattan Project for plutonium production.

    Podobne kolokacje: