"early protagonist" — Słownik kolokacji angielskich

early protagonist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny bohater
  1. early przymiotnik + protagonist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was also an early protagonist of nudism, and opposed to wearing pants.

    Podobne kolokacje: