"early portrayal" — Słownik kolokacji angielskich

early portrayal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne przedstawienie
  1. early przymiotnik + portrayal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The earliest Christian portrayal of Isaac is found in the Roman catacomb frescoes.

    Podobne kolokacje: