"early plea" — Słownik kolokacji angielskich

early plea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny apel
  1. early przymiotnik + plea rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Charles entered an early plea of guilty to conspiracy to rob, and was jailed for six years and nine months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo