"early parliament" — Słownik kolokacji angielskich

early parliament kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwszy parlament
  1. early przymiotnik + parliament rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1562 Norton, who had served in an earlier parliament as the representative of Gatton, became M.P. for Berwick, and entered active into politics.

    Podobne kolokacje: