"early offer" — Słownik kolokacji angielskich

early offer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna oferta
  1. early przymiotnik + offer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The earlier offer will be considered at a stockholders meeting on Sept.

powered by  eTutor logo