"early occupation" — Słownik kolokacji angielskich

early occupation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny zawód
  1. early przymiotnik + occupation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    No one will contest that earlier occupations can shape a person's style in public life.

    Podobne kolokacje: