"early member" — Słownik kolokacji angielskich

early member kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwszy członek
  1. early przymiotnik + member rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His mother had been an early member of the organization and supported their activities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo