"early mathematician" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny matematyk
  1. early przymiotnik + mathematician rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    According to Weierstrass in his paper, earlier mathematicians including Gauss had often assumed that this was true.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo