"early killing" — Słownik kolokacji angielskich

early killing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne zabójstwo
  1. early przymiotnik + killing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The MO's they used may have been copies of earlier killings, even this latest one.

    Podobne kolokacje: