"early investigator" — Słownik kolokacji angielskich

early investigator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny oficer śledczy
  1. early przymiotnik + investigator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Indeed this difficulty led some early investigators to believe that azeotropes were actually compounds of their constituents.