"early insistence" — Słownik kolokacji angielskich

early insistence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny nacisk
  1. early przymiotnik + insistence rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "But do please remember your earlier insistence, that sunrise won't wait for debate."

    Podobne kolokacje: