"early image" — Słownik kolokacji angielskich

early image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny obraz
  1. early przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This is especially true of his early and most important images, taken in the late 1910's.

    Podobne kolokacje: