"early hunter-gatherer" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny łowiecko-zbieracki
  1. early przymiotnik + hunter-gatherer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dogs' value to early human hunter-gatherers led to them quickly becoming ubiquitous across world cultures.

    Podobne kolokacje:

podobne do "early hunter-gatherer" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "early hunter-gatherer" po angielsku

rzeczownik
hunter-gatherer = łowca-zbieracz (członek ludu zbieracko-łowieckiego)

powered by  eTutor logo