"early furniture" — Słownik kolokacji angielskich

early furniture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne meble
  1. early przymiotnik + furniture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Period homes, filled with outstanding collections of early American furniture and accessories, dot the grounds.

    Podobne kolokacje: