"early flight" — Słownik kolokacji angielskich

early flight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny lot
  1. early przymiotnik + flight rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I was afraid that you might have caught an early flight."

    Podobne kolokacje: