"early exponent" — Słownik kolokacji angielskich

early exponent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny propagator
  1. early przymiotnik + exponent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was an early exponent of systems management in health services.

    Podobne kolokacje: