"early evaluation" — Słownik kolokacji angielskich

early evaluation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna ocena
  1. early przymiotnik + evaluation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Abnormal findings allow for early careful evaluation of chromosomes and possible structural defects on a targeted basis.

    Podobne kolokacje: