"early enthusiast" — Słownik kolokacji angielskich

early enthusiast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny entuzjasta
  1. early przymiotnik + enthusiast rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An early enthusiast, he is said to have assembled one of the premier private collections in the country.

    Podobne kolokacje: